Sally Euston Memorial Poker Tournament, Saturday Aug. 27